Certificering

VCA**
VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers. Hartman garandeert met het VCA** certificaat een vastomlijnd veiligheidsniveau van scholing en werken. Bezit van het VCA** certificaat toont aan dat veiligheid een integraal onderdeel is van de bedrijfsvoering en dat er continu aan dit aandachtsgebied wordt gewerkt. Hartman is sinds 2002 VCA** gecertificeerd.

Certificaat VCA

VCA 

ISO 9001:2008

Hartman is ISO 9001: 2008 gecertificeerd. Een onderhouds- en afwerkingsbedrijf dat ISO 9001 gecertificeerd is, produceert, verbetert, meet en beschrijft de bedrijfsprocessen en klanttevredenheid volgens een Europese standaard. Om de certificatie te behouden vindt er periodiek opnieuw een toetsing plaats. Hartman is sinds 2008 ISO 9001:2008 gecertificeerd.

Certificaat ISO

Lid van OnderhoudNL Vastgoed

Koninklijke OnderhoudNL is de vereniging van (restauratie-)schilders- en (totaal-) onderhoudsbedrijven, industriële onderhouds- en glaszetbedrijven. Met ruim 2.600 aangesloten bedrijven in 5 marktsegmenten cq. sectoren is OnderhoudNL de grootste vereniging in het (totaal-) gebouwonderhoud en het onderhoud van industriële installaties en kunstwerken in Nederland. Door het professioneel onderhoud wordt alles waar mensen in wonen, werken, leren, recreëren, reizen en vervoeren verduurzaamd en behouden voor de toekomst.
OnderhoudNL Vastgoed vertegenwoordigt de grotere bedrijven binnen OnderhoudNL en behartigt hun belangen. De vereniging telt momenteel 150 leden. Leden van OnderhoudNL Vastgoed leveren planmatig onderhoud met een plus:

  • Zij leveren meerdere onderhoudsdisciplines aan de buitenschil van vastgoed. Dat zijn naast schilderwerk ook beglazing, kozijnrenovatie of- vervanging en ook klein bouwkundig onderhoud, zoals betonreparaties of herstel van metsel- en voegwerk;
  • Zij hebben kennis van energiebesparende maatregelen en van duurzaam beheer en onderhoud;
  • Zij zijn in staat om als bekwame partner resultaatgericht samen te werken met opdrachtgevers en andere partijen in de keten;
  • Zij onderscheiden zich door klantvriendelijkheid naar bewoners en het met minimale overlast werken in een bewoonde omgeving.

www.onderhoudnl.nl

TNO-naamgebruik

Hartman beschikt als een van de weinige Nederlandse onderhoudsbedrijven over het certificaat TNO-naamgebruik. Het verkreeg dit certificaat omdat het bewezen professional is op het gebied van resultaatgericht vastgoedonderhoud. En omdat zowel de medewerkers als de opdrachtgevers tevreden zijn over het functioneren van de onderneming. Bij elke onderneming die het certificaat TNO-naamgebruik voert, is sprake van een gezonde financiële basis en zijn liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit in orde. TNO-naamgebruik is een zeer betrouwbare indicatie voor hooggekwalificeerde kennis en kunde, ook technisch inhoudelijk. Het certificaat TNO-naamgebruik geeft aan dat Hartman in staat is om toezeggingen waar te maken, elke keer weer.

Schilder^sCOOL Leerbedrijf

Schilder^sCOOL is het opleidingsbedrijf van en voor de bedrijfstak schilderen en onderhoud. De coöperatieve vereniging Schilder^sCOOL heeft dertien opleidingslocaties verspreid door Nederland. Schilder^sCOOL heeft als doel de opleidingen kwalitatief te verbeteren en efficiëncyvoordelen te behalen door het opleidingsproces gezamenlijk uit te voeren.

Hartman is al vele jaren een Erkend Leerbedrijf en investeert daarmee in de toekomst van jong schilderstalent en de continuïteit van ons bedrijf.

www.schilderscool.nl