Kwaliteit-, veiligheid-, gezondheid- en milieusysteem (KVGM systeem)

Kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het KVGM systeem vormt een belangrijk speerpunt binnen ons bedrijfsbeleid en is vastgelegd in het KVGM handboek. KVGM is geïntegreerd is onze dagelijkse processen en dat uit zich in de werkwijze van onze medewerkers.

Door middel van een gecertificeerd KVGM systeem wil Hartman beter voldoen aan de verwachtingen van de opdrachtgever, rekening houdend met maatschappelijke ontwikkelingen en van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Hierbij wordt gestreefd naar voortdurende verbeteringen van het KVGM systeem.

 

Beleidsverklaring Certificering