Visie en Missie

Hartman werkt vanuit de volgende visie en missie:

Visie: Hartman behoort tot de betere schilders- en onderhoudstotaalbedrijven. Wij behoren tot de top in onze branche, waarbij wij onderdeel uitmaken van een netwerk van opdrachtgever, uitvoerder en toeleverancier. Daarnaast is maatschappelijk verantwoord ondernemen in de komende jaren leidend waarbij we trachten onze normen en waarden zoals transparantie, betrouwbaarheid en aantoonbaar beheerst werken bij onze opdrachtgevers te tonen.

Missie: De missie van Hartman is het leveren van bouw-, schilder- en totaalonderhoudswerkzaamheden op basis van de filosofie van resultaatgericht vastgoedonderhoud. Wij leveren deze producten en diensten aan diverse markten waarmee we partnership nastreven en willen voorzien in de rendementsverbetering van de opdrachtgever, Hartman en de andere ketenpartners.