Resultaatgericht Samenwerken

Naast de traditionele manier van werken kunt u met Hartman ook resultaatgericht samenwerken (RGS). Dat bespaart u 20 % directe kosten over de exploitatieduur. Bij resultaatgericht samenwerken worden uw wensen voor lange termijn zeker gesteld. We maken samen met u een plan waarin uw strategie wordt vertaald naar meetbare kwaliteit, welke weer wordt vastgelegd in een meerjarenonderhoudscenario. Dat scenario wordt gemaakt na een degelijke inspectie en inventarisatie van de conditie van het bouwwerk of van door de opdrachtgever aangewezen specifieke delen.

Hartman realiseert hiermee voorspelbaar en beheersbaar onderhoud tegen minimale inspanningen en met minimale maatregelen.